Như bức họa đồ tình ca bên trên lúa Nghe loáng xa giờ đồng hồ hò vọng chuyển Vài thôn người vợ hát chuyển duyên ngày mùa phân tử lúa chín đang nuôi ta nghìn xưa bé nước ròng rã rồi con nước mập Anh cùng với em ở cùng một thôn thời gian đã bước đi quen mặt đường mòn lòng mong ước hai đứa vui duyên tròn Ôi rất nhiều giọt những giọt mồ hôi tưới lên đời cuộc sống đời thường Quê hương thơm em có chín chiếc sông Như chín nhỏ Rồng tên gọi Cửu Long Thuyền ngược xuôi mọi bến Sóc Trăng buộc phải Thơ Đẹp lắm rất nhiều đêm trăng mờ hương lúa ngọt tình quê lai láng Em cùng với anh chẳng cần giàu sang Còn yêu thương mãi lũy tre xanh xung quanh làng làm cho bóng non hát ru câu bình an Lâu lắm rồi đợi nhau thương quá Em bao gồm nghe rất nhiều lời ngợi ca Giọt nước đôi mắt khóc vậy cho thú vui Tình yêu thương đó dưng hiến cho hai tín đồ


Bạn đang xem: Ngợi ca quê hương em


Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm:

Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.