Hướng dẫn hero: Kopori – Holly Alliance

Rate this post

Giới thiệu hero: Kopori – Holly Alliance

KoPoRi là không phải là một Hero riêng lẽ mà là một cơ thể cấu thành từ ba anh em trong bộ tộc NoKaKu. Trong bộ tộc đã có lời tương truyền về một chiến binh huyền thoại sẽ làm rạng danh cho bộ tộc NoKaKu. Từ nhỏ 3 anh em Ko, Po và Ri đã cùng nhau đi khắp nơi, tự biến đổi cơ thể mình hòa nhập vào nhau như một chiến binh trưởng thành cao lớn, mọi người trong tộc vô cùng bất ngờ vì việc này. Một ngày nọ, Shaman Mayreel ghé qua tộc họ và kể về cuộc chiến của Holy Alliance và mời gọi các chiến binh NoKaKu gia nhập. Đa số chiến binh đều muốn an phận nên không đáp lại lời mời. Sau nhiều đêm suy nghĩ, KoPoRi một mình lên đường, ra khỏi bộ tộc, gia nhập vào Holy để tự khẳng định mình.

Video hướng dẫn.