Hướng dẫn hero: Dullahan – Immortal Legion

Rate this post

Giới thiệu hero: Dullahan – Immortal Legion
 

Radeath nhìn thấy Dullahan trên chiến trường nên cảm thấy thú vị và bắt về. Radeath kiềm hãm và bắt Dullahan phục tùng cho mình. Dullahan nhận nhiệm vụ chiếm thánh vật của Holly, bị truy đuổi đến tận xa mạc Death Prome nhưng thật bại, Rozamia cướp công. Bù lại hắn tìm hiểu được nhược điểm của Radeath. Dullahan giả vờ phục tùng chờ cơ hội chiếm lấy sức mạnh của Radeath. Hắn không ngừng hấp thu sức mạnh trên chiến trường để chuẩn bị cho âm mưu của mình

 

Video hướng dẫn.