Danh sách những caster có mặt tại The International 4

Rate this post

Valve đã gửi lời mời đến những caster hoạt động ở phương Tây, dưới đây là danh sách những caster cũng như cá nhân đến kì The International 4 năm nay.

 

Noi dung bai viet id :6196

 

Dưới đây là danh sách caster và các cá nhân được Valve mời đến kì TI4 năm nay. Hãy cho chúng tôi biết ai là người mà bạn yêu thích.

 

screen20shot202014 06 1520at2012 44 2420am Danh sách những caster có mặt tại The International 4 James ‘2GD’ Harding
screen20shot202014 06 1520at2012 40 3320am Danh sách những caster có mặt tại The International 4 Bryan ‘Kpoptosis’ Herren
screen20shot202014 06 1520at2012 39 5220am Danh sách những caster có mặt tại The International 4 Bruno ‘Statsman Bruno’ Carlucci
screen20shot202014 06 1520at2012 39 5920am Danh sách những caster có mặt tại The International 4 Austin ‘TheCapitalist’ Walsh
screen20shot202014 06 1520at2012 40 0620am Danh sách những caster có mặt tại The International 4 David ‘Godz’ Parker
screen20shot202014 06 1520at2012 40 2020am Danh sách những caster có mặt tại The International 4 Kaci Aitchison
screen20shot202014 06 1520at2012 40 2620am Danh sách những caster có mặt tại The International 4 Dakota ‘KOTLGuy’ Cox
screen20shot202014 06 1520at2012 40 3820am Danh sách những caster có mặt tại The International 4 David ‘LD’ Gorman
screen20shot202014 06 1520at2012 40 5420am Danh sách những caster có mặt tại The International 4 Travis ‘Maut’ Bueno
screen20shot202014 06 1520at2012 41 0020am Danh sách những caster có mặt tại The International 4 Ben ‘Merlini’ Wu
screen20shot202014 06 1520at2012 41 0720am Danh sách những caster có mặt tại The International 4 Ted ‘PyrionFlax’ Forsyth
screen20shot202014 06 1520at2012 39 3820am Danh sách những caster có mặt tại The International 4 Aaron ‘Ayesee’ Chambers
screen20shot202014 06 1520at2012 39 4420am Danh sách những caster có mặt tại The International 4 William ‘Blitz’ Lee
screen20shot202014 06 1520at2012 41 1420am Danh sách những caster có mặt tại The International 4 Shane ‘Shaneomad’ Clarke
screen20shot202014 06 1520at2012 41 2520am Danh sách những caster có mặt tại The International 4 Jorien ‘Sheever’ van der Heijden
screen20shot202014 06 1520at2012 41 3320am Danh sách những caster có mặt tại The International 4 Rikard ‘skrff’ Melin
screen20shot202014 06 1520at2012 41 4120am Danh sách những caster có mặt tại The International 4 Shannon ‘SUNSfan’ Scotten
screen20shot202014 06 1520at2012 41 4920am Danh sách những caster có mặt tại The International 4 Troels ‘syndereN’ Nielsen
screen20shot202014 06 1520at2012 42 0120am Danh sách những caster có mặt tại The International 4 Johan ‘Weppas’ Westberg
screen20shot202014 06 1520at2012 41 5520am Danh sách những caster có mặt tại The International 4 Toby ‘Tobiwan’ Dawson