Cận cảnh những thay đổi mới nhất về các đơn vị trong Summoner’s Rift mới

Rate this post

Sau khi được nâng cấp, các bãi quái rừng không những được sửa lại hình ảnh, mà sẽ có những hiệu ứng đặc biệt, ví dụ như khi xuất hiện, lẫn khi có tướng đi vào gần đó.

 

2 Cận cảnh những thay đổi mới nhất về các đơn vị trong Summoner's Rift mới

Baron Nashor

 

 

5 Cận cảnh những thay đổi mới nhất về các đơn vị trong Summoner's Rift mới

Rồng.

 

 

7 5 Cận cảnh những thay đổi mới nhất về các đơn vị trong Summoner's Rift mới

Bùa đỏ.

 

9 4 Cận cảnh những thay đổi mới nhất về các đơn vị trong Summoner's Rift mới

Bùa xanh.

 

11 1 Cận cảnh những thay đổi mới nhất về các đơn vị trong Summoner's Rift mới

Bãi ma.

 

13 1 Cận cảnh những thay đổi mới nhất về các đơn vị trong Summoner's Rift mới

Ma Xó thay bằng Ễnh Ương.

 

15 Cận cảnh những thay đổi mới nhất về các đơn vị trong Summoner's Rift mới

Bãi người đá.

 

17 Cận cảnh những thay đổi mới nhất về các đơn vị trong Summoner's Rift mới

Bãi sói.

 

Ngoài ra còn rất nhiều sự thay đổi về trụ, lính hay nhà lính của 2 đội trong bản đồ mới. Các bạn có thể xem chi tiết sự thay đổi thông qua video so sánh Summoner’s Rifts cũ và mới dưới đây.

 

Video so sánh sự biến đổi của bản đồ Summoner’s Rifts.

 

Noi dung bai viet id :6169